Основни стъпки при нужда от подмяна на дефектиралия водомер с нов

By | 24/12/2019

Колкото важен е електромера за едно домакинство, толкова определяща е и ефективната работа на уреда, измерващ количеството разходвана вода. Водомерите са измервателни уреди, през които преминава количеството вода, използвано от едно домакинство. Отчитането на водата се извършва с тяхна помощ, което е предпоставка да бъдем максимално отговорни върху изправността им. Ангажимент на стопаните на дома е да обръщат внимание на това дали сметките се покачват или понижават, независимо от това дали се ползва едно  и също количество вода през текущия месец. Като всеки друг инструмент за отчитане, измерване и подаване на показания и тук има твърде голяма вероятност да се появи дефект. Дефектирането на водомера в повечето случаи не работи в полза на потребителите, което налага те да сигнализират на доставчика и да изискат неговата смяна.

Съобразно договорните отношения между доставчиците на вода и потребителите в задълженията на потребителите влизат разходите по подмяната на неизправните водомери. Имайки предвид това следват и няколко важни стъпки, с които е добре да се запознаем преди да попаднем в ситуация на необходимост от поставянето на нов водомер. Подробна и коректна информация можете да намерите на смяна на водомери – vikhelp.com. Но ако нямате време да изчетете всичко, което се представя от екипа от професионалисти, които извършват такива ремонтни дейности то сега ще акцентираме върху основните стъпки, които трябва да извървите за да можете да балансирате работата на водомера и да не се налага да плащате повече отколкото сте потребили.водомери

  1. Установяването на нуждата от смяна на водомер. Това се извършва от специализиран орган, който може да бъде водопроводчик, нает от дружеството доставчик на вода или пък фирма, която е звено предлагащо такива услуги. Тук не говорим за извършване на демонтажни и монтажни дейности, а за реално установяване на това дали водомера работи коректно или не. При явна неправилна работа на измерващия уред се предприемат действия, които изискват да бъде уведомено дружеството доставчик за установената фактическа неизправност на водомера.
  2. Наемане на лицензирана фирма. Тъй като ВиК дружествата не разполагат с мощност да реагират на всички аварии, които възникнат по водопровода и канализацията то наистина е редно да се вземат мерки и клиентите да бъдат удовлетворени съобразно техните нужди. Затова се дава възможност на ВиК фирми като vikhelp да предоставят решаването на възникналите казуси, включително и такива по смяната на водомерите. За целта екипа на фирмата преминава през лицензиране, с което да може да извършва законова подмяна на водомера и това да улесни в максимална степен клиентите и техните битови нужди.
  3. Избор на нов водомер. Лицензираните фирми са наясно с детайлите по извършване на смяната на водомери и изискванията по отношение на самите уреди, които имат от ВиК дружеството. Именно поради това те предоставят на клиентите няколко варианта за нов измервателен уред, от които те да изберат модел, който е по джоба им. Само за справка ще отворим една скоба. В София има изрично предписание новите водомери, които се поставят от лицензираните фирми като vikhelp е да отговарят на възможностите за дистанционно отчитане, така че потребителите в столицата задължително следва да избират от моделите дигитални, а не аналогови водомери.
  4. Демонтаж, оформление на документи, монтаж, тест, пломбиране. Това са последните стъпки, които се извършват по смяната на водомера след като вече сте избрали новия. Имайте предвид, че стъпките от тази точка са изцяло ангажимент на лицензираната фирма, която сте наели. И дори узаконяването на новия ви водомер се оказва част от задълженията на екипа от водопроводчици, които ще извършват смяната.

Ползването на лицензирана фирма като vikhelp за смяна на водомерите е едно голямо удобство и улеснение за потребителите, тъй като се елиминират техните ангажименти по цялостното следене на процеса както и узаконяването на новия водомер.