Запознайте се с новостите при провеждането на шофьорски курсове

By | 04/06/2018

Новаторството и технологиите навлизат с пълна сила в сферата на услугите. Безспорно днес не е изненада за никой, че онлайн се предлагат езикови курсове, както и всякакви други, с които можем да повишим своята професионална квалификация. С оглед да се предостави по-качествена и възприемчива за курсистите услуга и при шофьорските курсове се наблюдава една приемственост на иновациите и нововъведенията. Качеството и създаването на добри и отговорни водачи на моторни превозни средства е приоритет на всяка една държава в Еврозоната или извън нея. На практика с повишаване на интерактивното и технологично възприемане курсистите приемат обучението като игра, а не като нещо, което на всяка цена трябва да усвоят като суха материя. Като се има предвид, че всички шофьорски курсове се състоят от два основни модула –теория и практика, то по-скучната се оказва именно теоретичната. С цел да постигне висока ефективност на успеваемост и възприемчивост на материала много автошколи внедряват иновативни методи, с които да направят по-разбираемо и осъзнато самото теоретично обучение. затова и изискването на държавния орган този модул да се провежда в специализирани учебни центрове е част от идеята да се предостави наистина качествено и съобразено с модерните технологии обучение.онлайн шофьорски курс

Без шофьорски курс от някоя от категориите не сме пълноценни съвременни хора.  Затова интереса към обучението на водачи на моторни превозни средства е нещо, с което всеки навършил пълнолетие се заема като основен приоритет. Изключително важно е за един млад човек да има широк кръг от знания и възможности, като по този начин той разкрива своя потенциал и бъдеща реализация. Многообразието от автошколи предлагащи шофьорски курсове е огромно, особено в големите градове. Приоритет за всеки бъдещ курсист е модела и качеството на самото обучение. Освен иновативно получаването на шофьорска книжка трябва да е свързано и със спазването на определени правила от държавата, Закона за движение по пътищата както и безопасността на участниците в движението.

Освен модернизирането при провеждането на теоретичния модул съвременните автошколи предлагат и възможност преди да се качите на автомобила да ползвате и така наречените симулатори. Това са интерактивни модели на автомобили, които наподобяват реална среда и обстановка. По този начин курсиста става част от виртуалното движение и може да усети своите реакции и действия като водач на превозното средство. На първо място това е безопасно и второ предлага на бъдещите шофьори да се сблъскат с реалността. Вероятно след време и курсовете за шофьори ще бъдат изцяло онлайн, но на този етап законодателя е преценил, че е важен контакта с инструктора и преминаването на обучението в реална обстановка. Никак не са малко нещата, на които трябва да се научи всеки кандидат шофьор. Шофьорските курсове се делят основно на три категории – водачи на мотоциклети, леки автомобили и тежкотоварни автомобили. В зависимост от максималната маса на превозните средства както и тяхната мощност основните шофьорски курсове се делят на подкатегории. Всеки от тях има съответния хорариум часове, които следва да бъдат взети от курсистите по теория и практика. След всеки модул кандидатите подлежат на изпит и в зависимост от шофьорския курс той може да бъде вътрешен или външен.

И тъй като технологиите са част от нашето съвремие и изпитите, на които се подлагат курсистите са свързани до известна степен с тях. Днес така наречените листовки или тестове не са на хартиен носител, както беше прието преди години. Цялата изпитна схема се провежда онлайн. На база на случаен принцип се избира вариант за изпита и така всеки курсист има индивидуален тест, който трябва да попълни в рамките на позволеното време, в зависимост от категорията шофьорски курс. Изключително модерното оборудване и внедрено новаторство при изпитването на шофьорите в модул теория дава възможност още след приключване на самия изпит да получите отговор дали сте го преминали успешно и колко наказателни токи сте допуснали. По-опитните шофьори вероятно си спомнят, че когато те са били на такъв изпит трябваше да чакат дни за да получат отговор на така желания резултат. Бързината и експедитивността на провеждане на тези изпити за водачи на моторни превозни средства дава и още едно предимство. По този начин се избягва корупционната практика предварително курсистите да знаят какъв тест ще се падне и така да се превърнат в потенциално опасни шофьори на пътя. Прозрачните условия за провеждането на тези шофьорски курсове и индивидуален подход дори при изпитите, които поналагат курсистите е възможност наистина да се придобие представа за техните реални знания. Освен това самото решаване на теста се извършва в кабинети, които са снабдени с видеонаблюдение, което е още една превенция срещу незаконосъобразното получаване на шофьорска книжка.

И не само при теоретичния изпит има нововъведения. С цел да се предотврати порочната практика да се раздават шофьорски книжки на общо основание днес законодателя създаде още иновативни методи, с които да следи онлайн дали законосъобразно се провеждат изпитите по практика. Всеки учебен автомобил трябва да бъде снабден с камера, която е свързана със сървъра на ДАИ. По този начин не само се контролира целия обучителен период, но също така и по време на изпита се следи дали изпитващия дава реална оценка за действията на водача.изпит за шофьори

Съвременните шофьорски курсове са доста различни от тези, които се провеждаха преди десетина години. Именно за да подобри качеството на услугата и да контролира какви водачи създават модерните автошколи се въвеждат нови правила. Безспорно най-важна е индивидуалната ни отговорност кат шофьори, но определящо е и какво обучение ще получим по време на шофьорския курс. И както казахме много са инструкторите и автошколите, които предлага такива услуги, но дали всички са съобразени с изискванията на законодателя и предоставят наистина качествено обучение. въпросът е по-скоро риторичен, тъй като и самите кандидат шофьори се научиха да елиминират нелоялните и предлагащи некачествено обучение инструктори, което на практика ги извади от пазара. За по-адекватно, надеждно и сигурно провеждане на шофьорски курсове се доверявайте само на проверени автошколи и опитни инструктори. Те със сигурност ще предложат услуга, която да е съобразено с новостите в сектора. И тъй като непрекъснато ставаме свидетели на това как технологиите навлизат с пълна сила в нашето ежедневие остава да разберем и какви ще са следващите иновативни идеи, които ще бъдат приложени при повеждането на шофьорски курсове. Пожелаваме Ви безаварийно шофиране!