Как се избират кюнци за димоотвод

By | 23/12/2021
кюнци
Коляно за димоотвод 90°, Инокс AISI 304

Съществено е при използването на уреди от типа на камини, печки и котли да бъде изградена правилна димоотводна инсталация. Това влияе не само на начина на отопляване на имота, но също и на създаването на благоприятна обстановка, в която да се наслаждавате на приятна и уютна среда. Ключови детайли нужди за системата за отвеждане на миризмата и дима са кюнци и димоотводи. Всъщност ако трябва да бъде по-прецизни в обясненията си кюнците са тези, които създават димоотвода и го свързват с коминното тяло на имота ви. Така, че днес предстои да ви разкажем как се избират кюнци с цел да се създаде инсталация за отвеждане на дима извън дома.

Видове

Забележете, че дори при тези елементи се предлага богат асортимент от видове. Причините за това се дължат главно на факта, че концепцията е в осигуряване на индивидуален път, който в различните имоти и помещения зависи от типа на уреда, вида на горивото както и местоположението, което домакинството е избрало за позиция, удобна за отопляване.

Сред водещите по вид решения се нареждат следните варианти:

  • Прави. Кюнците от този тип са най-универсалните. Без тях няма как да бъде създаден димоотводен път, тъй като са особено важни и задължителни. Отличителните неща, които е добре да имате предвид за тях е това, че се предлагат в три типа размери като дължина. Основните са 100 см, следват ги 50 см, а на трето място са телескопичните, които могат да варират от дължина 30 до 50 см. На пазара се предлагат варианти с различен диаметър в зависимост от спецификацията на уреда, за който ще бъдат използвани;
  • Ъглови. Два типа се предлагат в търговските обекти. Едните са 45, а другите 90 градуса. Идеята на тяхното използване и приложение е в това да се осигури ефективност и удобство при промяна на пътя димоотвода;
  • Ревизии. Това са така наречените тройници, които се поставят като ревизионни елементи при по-големи като дължина димоотводи. Изключително важно е да отбележим, че са препоръчителни с цел да се намали конденза и да се осигури достъп за почистване на системата.

Това са главните елементи, от които се състои димоотвода. Те изграждат пътя от отоплителния уред до комина, от който димните газове и миризма се отвеждат в атмосферата.

Основни правила при изграждане на димоотвод

димоотвод

Разбира се, че няма как да бъдат пренебрегнати ключови правила, които са от съществено значение за повишаване на производителността и ефективността от отоплителния процес. Много са причините да проявите отговорност при подбор на такива елементи, но е факт, че наистина се касае за изключително ключова роля на димоотвода.

Основните правила, с които е желателно да се съобразите са:

  • Дължина на пътя, по който ще се придвижва дима;
  • Използване на не повече от три ъглови елемента;
  • Задължително закрепване към стена с помощта на скоби при по-голяма дължина;
  • Обезопасяване на системата така, че да не се наблюдава изпускане на дим от връзките между кюнците.

Накратко ви препоръчваме да се доверите на опитни специалисти, които не само да подберат кюнците, които биха били оптимално приложими и приспособими, а и монтирани съобразно правила за ефективност и правилна работа на отоплителния уред.

Зависи ли избора на кюнци от типа на уреда и използваното гориво

От съществено значение е да се изберат такива кюнци за димоотвода, които са приложими и приспособими спрямо съответните спецификации на уредите както и използваното за нуждите на домакинството гориво.

Тъй като има горива, които са по-киселинни и освобождават дим и газове с повишено химическо съдържание то е очевидно, че в случая ще трябва да бъдат използвани подсилени кюнци, които не корозират и не дефектират в хода на употребата им. Много са данните, които биха се отразили на типа, материала и дори формата на юнците, които са подходящи за вашия уред. за да не допуснете грешка съветваме да се доверите на професионалисти, които ще гарантират приятни и комфортни условия у дома през зимата.