В помощ на земеделските стопани представяме култиватори MASS със широкообхватно приложение

By | 07/02/2019

Главната роля на култивиращия инвентар, който се ползва в почвените обработки е това, че тук не се обръща земния пласт. С оглед подобряване качеството и плодородието това е значима и важна агротехническа операция, която стопаните не пренебрегват. Като цяло култиваторите са прикачен инвентар, който се прилага повече за така наречената повърхностна обработка. Това означава, че се разрохква горния слой и наред с това се унищожават плевелите. Култиваторите имат широко приложение и фермерите обикновено използват тялото за да раздробят буците, които са се образували от преминаването на плуговете за дълбока оран. Като следствие от намесата на прикачния инвентар е постигането не само на заравненост, но също така и перфектна подготовка на земния слой за засаждане а всякакви култури. У нас има многообразие от модели култиватори на различни производители. Най-голямо уважение и интерес се наблюдава към прикачния инвентар с марка MASS. Тъй като всеки стопанин, който се грижи за постигането на високи резултати и минимизиране на разходите има строго определена мисия то част от изпълнението ѝ постига именно с правилния подбор на култивиращата техника.  На http://mass.bg/култиватори можете да се запознаете с най-новите и актуални модели култиватори, които се предлагат на българския пазар. За едно разумно и ефективно земеделие прикамния инвентар е основен ресурс за постигане на изключително добри резултати и постигане на качество, достойно за европейските пазари.култиватор

Преимуществата на култиваторите се дължат на неговата структура и възможност за работа на различна дълбочина. Инвентара представлява работно тяло, което се произвежда в различна форма. Това е с оглед да се достигне максимална удовлетвореност както и подравняване на земния слой в зависимост от това дали се третира почвата след събиране на реколтата и разораване на стърнищата. Отстраняване на плевелите ри вече засети зеленчукови култури  и други мероприятия. Култиваторите днес изместват редица други сложни машини, тъй като тяхното приложение наистина е широкообхватно.

Една често срещана практика е след дълбоката оран да се засушава земята. Това до известна степен е неблагоприятно при бъдещото засяване и именно поради това едно от мероприятията, които следват от тук нататък е именно употребата на култиватор MASS, с който се трошат буците и се заравнява земната кора. По този начин се задържа влагата, която е така нужна на семената за тяхното покълване и развитие. Култиваторите от каталога на MASS са едно изключително надеждно и разнообразно средство за слята обработка, обработка на стърнища, междуредова обработка, специални и други. В зависимост от типа на културите при MASS ще откриете най-правилното и рентабилно решение и за вашето стопанство.